Komponistverksted med Trondheim Sinfonietta

Komponistverksted 2010 med Trondheim Sinfonietta
30. april 2010 kl 1000 – 1500
Olavshallen

I samarbeid med NTNU Institutt for musikk inviterer Trondheim Sinfonietta til komponistverksted.

Komponistene vil få anledning til å prøve ut lyder, verk og skisser, og siste del av dagen vil settes av til fremførelser av de leverte verkene. Verker vil så kunne bli tatt inn i en konsert med Trondheim Sinfonietta høsten 2010, eventuelt senere.

Dirigent og kunstnerisk leder: Torodd Wigum
Besetning til komponistenes rådighet: 1111 1110 pno perc 11111

Påmelding
post@trondheimsinfonietta.no – frist: 1. april 2010
Frist for innlevering av noter  – 15. april 2010