Trondheim Open 2014

Trondheim Sinfonietta er i full gang med Trondheim Open! Først ute var Espen Aalberg og Rik de Geyter som markerte åpningen av Art Hotel Norway på Brattøra torsdag 2. okt. Lørdag 4. okt er det Kaja Fjellberg Pettersen og Isa Caroline Holmesland som står for det musikalske innslaget i forbindelse med kunstomvisningene på st. Olavs hospital kl 13 og 15. Trondheim Open avsluttes med stor fest på den gamle bensinstasjonen i Elgsetergata 21 lørdag 4. okt kl 19! Her starter Trondheim Sinfonietta det hele med utvalgte satser av William Waltons «Facade». Med oss har vi skuespiller Mira Dyrnes Askelund og dirigent Torodd Wigum.