Olavsfestdagene: «Mass for a Modern man»

Hva er karakteristisk for det moderne mennesket? Hva har vi å tape? Hva gir oss mening? Kan et musikkstykke gi oss noen svar?

Under ledelse av Eivind Gullberg Jensen vil Trondheim sinfonietta i samarbeid med Det norske solistkor, sopran Mari Eriksmoen, bariton Johannes Weisser åpne Olavsfestdagene med urfremførelse av Ståle Kleiberg sitt nyskrevne verk «Mass for a Modern man».

Kleiberg sier selv om verket:

Mass for Modern Man er en stort anlagt konsertmesse for kor, orkester og to solister. Verket favner både et nåtidsperspektiv og et evighetsperspektiv.
Mass for Modern Man er som skreddersydd for årets festivaltema TID.
Nåtidsperspektivet kommer til uttrykk i tre satser som er basert på nyskrevne tekster av Jessica Gordon. Temaet i disse er tap; tap av et hjemland, altså flyktningens lidelse, tap av et barn, og tap av tro og håp for fremtiden.
Disse individuelle historiene handler om mennesker som har mistet eksistensiell mening i sine liv. Et slikt tap av mening er ikke forbeholdt vår tid, men er i særlig grad karakteristisk for det moderne mennesket.
I kontrast til de tre satsene som omhandler menneskers tap av mening, står fem satser for kor og orkester basert på tekstene i de faste messeleddene Kyrie Eleison, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei.
Dette er nøkkeltekster som gjennom århundrer har vært gjentatt av stadig nye generasjoner, tekster som gjennom tidene har gitt håp og trøst og et perspektiv på menneskelivet, også i sorg og smerte.

 

kleibergStåle Kleiberg ble født i Stavanger i 1958. Han bor i Trondheim hvor han er professor ved Institutt for musikk ved NTNU.
Kleibergs komposisjoner er ofte å finne på konsertprogrammer i Norge så vel som i utlandet. De fleste av hans verk er skrevet på bestilling fra ledende orkestre, ensembler og utøvere. Det foreligger dessuten en rekke CDer med Kleibergs musikk – utgivelser som har fått fremragende internasjonal omtale.

Kleibergs musikk er preget av en personlig og karakteristisk form for utvidet tonalitet, og av nøye utarbeidelse av klanglige detaljer. Dette gjelder ikke minst for orkesterproduksjonen, som for eksempel hans første symfoni Klokkeskjæret og hans Fiolinkonsert.
Ståle Kleiberg har også komponert flere store vokalverk. Hans opera-oratorium David and Bathsheba høstet stor anerkjennelse ved urfremføringen i 2008. Det er siden fremført i flere land og CD-utgivelsen av verket ble nominert til amerikansk Grammy i klassen Best Opera Recording.
Kleibergs Requiem – for the victims of Nazi persecution er et av hans mest fremførte verk. I tillegg til de latinske messeleddene er også nye, spesialbestilte tekster av den skotske poeten og dramatikeren Edwin Morgan inkludert. Verket ble fremført i Washington National Cathedral den 11. september 2004, d.v.s. på minnedagen for terrorangrepene på Manhattan og Washington DC. Det ble også kringkastet nasjonalt i USA, spilt inn på CD med Washington National Cathedrals kor og orkester, og har siden fått en rekke internasjonale fremføringer. Kleibergs Requiem er hovedverket i en trilogi skrevet over samme tematikk. De øvrige verkene i trilogien er orkesterverket Lamento: Cissi Klein in memoriam og cellokonserten Dopo.