Spektral

Trondheim Sinfonietta

Spektral

Konsert dokkhuset 25 nov.

«Kuki no Sukima» av Hilmar Thordarson er bestilt av og for Trondheim Sinfonietta.
Thordarson har i sitt kunstneriske utviklingsarbeid gjennom NTNU forsket på et konsept som han kaller ”ConDis”, et komponist/dirigent-verktøy som lar dirigenten elektronisk ta kontroll over den akustiske instrumentlyden og aktivt bearbeide dette live. ”ConDis” er utformet slik at en dirigenten ikke bare kan styre den totale lyden som musikerne fremfører, men kan også digitalt prosessere en ny versjon av utøvernes lyd i sann-tid. Dirigenten har så muligheter for å ta en lyd fra et eller flere instrumenter, bearbeide den, kaste den tilbake, og forså å flytte den rundt i rommet og lydbilde. Dette betyr at Thordarson i sin komposisjon oppløser, eller i utydeliggjør, grensen mellom komposisjon og fremførelse. Derav tittelen «Kuki no Sukima» (Mellom luft). Gjennom det komponerte materialet og dirigentens bevegelser og aktive deltakelse i lydbilde, vil det oppstå nye muligheter for musikalsk fremførelse og opplevelser. Dette gjør dirigenten mer til en aktiv musiker/lydskaper, noe som gjør stykkets fremførelse mer visuelt spennende da man kan ”se” bearbeidingen av lyden live. Bruken av ”ConDis”, altså et live interaktiv lydverktøy, vil gjøre den totale opplevelsen mer uttrykksfullt og personlig for utøvere og publikum.

Hilmar Thordarson studert komposisjon ved Reykjavik College of Music og fortsatte sine studier ved California Institute of the Arts og Yale School of Music. Etter endt utdanning jobbet Hilmar som gjesteforsker ved CCRMA, Center for Computer Research in Music og Acoustics ved Stanford University og senere som komponist med base på CNMAT, Senter for musikk og lydteknologi ved Berkeley, California, med et fokus på interaktive komposisjoner.

I 1995 dro Hilmar tilbake til Island der han opprettet og var direktør for KCMC, Kopavogur Computer Music Center. Målet med senteret var at folk i alle aldre skulle kunne registrere seg for studier i ”Computer Music” som sitt hovedinstrument.
I 2000 organisert og ledet Hilmar Islands første International Computer Music Festival, bedre kjent som ART2000 festival.

Hilmars egenskap som komponist med tradisjonelle instrumenter samt ny datateknologi har dypt påvirket hans komposisjoner. Der er han stadig opptatt av å forske og eksperimentere med ulike muligheter ny teknologi tilbyr i komposisjon og fremførelse ved hjelp av ulike typer sensorer og videoteknologi . Hans arbeid spenner fra interaktive stykker for solo instrument til symfonisk orkesterverk ,noe som vitner om hans oppriktige ønske om å skape et sonisk lydbilde; en ny sonisk kunst.
 Hilmar er stipendiat ved Institutt for musikk ved NTNU. Hans verker har blitt fremført i Europa, USA, Hong Kong og Japan.

Program:
Lasse Thoresen: AbUno(1992)
Hilmar Thordarson: Kuki no Sukima
Gerard Grisey: Partiels

Leave a Reply

Your email address will not be published.