Film og opptak av Branches (John Cage)

Trondheim Sinfonietta

Film og opptak av Branches (John Cage)

Tid: 20. mars 2022

Sted: Ringve musikkmuseum

Video/lyd: Alice Winnberg