Om oss

Trondheim Sinfonietta (TSi) er et kammerensemble med samtidsmusikk som spesialfelt. Ensemblet ble startet i 1998 av musikere med tilhold i Trondheim SymfoniorkesterLuftforsvarets musikkorps. TSi ble startet fordi at man opplevde at det manglet en viktig og profesjonell arena for framføring av ny musikk. Ensemblets viktigste målsetting er å framføre samtidsmusikk og musikk fra det 20. og 21. århundre, men vi medvirker også mer tradisjonelle sammenhenger. Ensemblet har en fleksibel og varierende besetning bestående av profesjonelle musikere fra hovedsaklig Trøndelagsregionen.

Vi ønsker å treffe en bred målgruppe, fra barn til godt voksne, og samarbeider gjerne med andre uttrykksformer, som billedkunstnere, videokunstnere m.v. Vi liker å eksperimentere med uventede måter å møte – eller finne – publikum, og utforsker ofte utradisjonelle måter å formidle musikk på.

I 2018 har ensemblet 20-årsjubileum og det ønsker vi å markere med økt aktivitet i Trondheim, regionalt og internasjonalt.

Samtidsmusikk

Begrepet samtidsmusikk har gjennomgått større endringer siden man beveget seg fra senromantikk til tolvtone og atonalmusikk til idag. De siste 20 årene har samtidsmusikkbegrepet løsrevet seg fra den rent klassiske retningen til å bli til en sjangerblanding av klassisk, jazz, elektronika og andre utrykk. Utviklingen har ført til at TSi har utviklet større bredde og sammenblanding i sjanger og uttrykk. Samtidsmusikkbegrepet er under stadig utvikling og diskuteres i med engasjement i ensemblet.

TSi fremfører i stor grad partiturmusikk, dvs. musikk notert med tradisjonell notasjon, men i denne musikken kan det også være innslag av improvisasjon. TSi fremfører også rent improvisasjonsbasert musikk. Denne variasjonen stiller store krav til musikerne og ensemblet og krever en bakgrunn fra det klassiske kombinert med høy kvalitet innenfor utførelse og notasjon. Trondheim Sinfonietta er enestående innenfor å levere høy kvalitet på dette feltet i Trondheim og i Midt-Norge.

Styret består av:
Marianne Baudouin Lie
Mathieu Lacroix
Tonje Elisabeth Berg
Rik De Geyter
Peter Hatfield
Ellen Lindquist

Støttet av: Trondheim Kommune, Norsk kulturråd & Sør-Trøndelag fylkeskommune