Om oss

Trondheim Sinfonietta


Trondheim Sinfonietta er et kammerensemble med samtidsmusikk som spesialfelt. Musikerne hentes fra Trondheims profesjonelle musikkmiljø, og ensemblet fungerer som en kreativ møteplass for musikere fra Trondheim Symfoniorkester, Luftforsvarets musikkorps, NTNU og det store frilansmiljøet.

TSi utøver ny musikk med hovedvekt på partiturmusikk, men også musikk som bygger på og inneholder improvisasjon. Denne kombinasjonen stiller store krav til musikerne i ensemblet. Den krever svært gode tekniske, kunstneriske og performative ferdigheter, i tillegg til evnen til improvisasjon og stor selvstendighet.

Ensemblet leverer høy kvalitet på dette krysningsfeltet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er med på å vekke nysgjerrighet hos våre samarbeidspartnere, og tilfører kulturbyen Trondheim et verdifullt fokus fra våre tilreisende dirigenter og komponister.

Samtidsmusikk

Begrepet samtidsmusikk har gjennomgått større endringer siden man beveget seg fra senromantikk til tolvtone og atonalmusikk til idag. De siste 20 årene har samtidsmusikkbegrepet løsrevet seg fra den rent klassiske retningen til å bli til en sjangerblanding av klassisk, jazz, elektronika og andre utrykk. Utviklingen har ført til at TSi har utviklet større bredde og sammenblanding i sjanger og uttrykk. Samtidsmusikkbegrepet er under stadig utvikling og diskuteres i med engasjement i ensemblet.

TSi fremfører i stor grad partiturmusikk, dvs. musikk notert med tradisjonell notasjon, men i denne musikken kan det også være innslag av improvisasjon. TSi fremfører også rent improvisasjonsbasert musikk. Denne variasjonen stiller store krav til musikerne og ensemblet og krever en bakgrunn fra det klassiske kombinert med høy kvalitet innenfor utførelse og notasjon. Trondheim Sinfonietta er enestående innenfor å levere høy kvalitet på dette feltet i Trondheim og i Midt-Norge.


Styret består av:

Mathieu Lacroix

Rik De Geyter

Tonje Elisabeth Berg

Marianne Baudoiun Lie

Bergmund Waal Skaslien

Per Ananiassen


Kontakt:
post@trondheimsinfonietta.no

Daglig leder:
Ingrid Synnøve Østvang
ingrid@trondheimsinfonietta.no
phone +47 99275969

Produsent:
Espen Aalberg
produsent@trondheimsinfonietta.no
phone +47 92448566

Støttet av: Trondheim Kommune, Norsk kulturråd & Sør-Trøndelag fylkeskommune